Pamatu plātne raksts PDF

Rakstā sniegtas atbildes uz vairākiem jautājumiem, kā piemēram, vai plātnes pamati ir pielietojami vājas nestspējas  pamatnēs, vai plātnes pamati ir pielietojami noņemot minimālu augsnes kārtu, vai plātnes pamati var tikt lietoti pie augstiem gruntsūdeņiem apbūves gabalā, vai plātnes pamati putu polistirēna slāņi nav kaitīgi ēkas iedzīvotājiem, kā arī aprakstītas pamatu plātnes priekšrocības privātmāju būvniecībā.

Raksta autors: Kaspars Bondars, Inženierzinātņu doktors, Civilo ēku būvniecības katedras vadītājs, SIA Jensen Consult un ARHIS inženieri būvkonstrukciju projektēšanas nodaļas vadītājs