Vispārīgais apraksts

Šajā rakstā analizēta ēkas būvēšana uz 250 mm biezas betona plāksnes, kuru uzstāda uz kārtas no attiecīgi savienotiem “PERIPOR” putu plastiskas masas elementiem. Plāksnes no “PERIPOR” masas ar pamata plāksnes biezumu 250 mm uzstāda uz attiecīgi sagatavota pamata. Iespējams papildu siltināt pamatus, izmantojot 60, 80, 100 vai 120 mm biezas pamata palīgplāksnes. Papildu siltumizolācijas shēma, kas uzstādīta zem galvenā izolācijas elementa, parādīta 1. zīm. 350 mm biezo sienu elementu pirmās kārtas izvietošana parādīta 2. zīm.

           Matemātiskais modelis

Veikta divdimensiju siltuma cirkulācijas analīze gala elementu metodes pamatā. Aprēķinu rezultāti iegūti izotermu veidā. Analīze arī ļauj iegūt informāciju par temperatūru jebkurā analizējamās telpas punktā. Matemātiskā modeļa shēma parādīta 3. zīm.

Aprēķinu dati

Aprēķini veikti 3. zīm. parādītajām materiālu sistēmām. Tiem atbilstošas aprēķinu siltumvadītspējas koeficientu vērtības norādītas 1. tabulā:

Izskatīti divi pamatu papildu siltumizolācijas biezumi no 60 un 120 mm PERIPOR palīgplāksnēm, ieliktām zem galvenā 250 mm bieza izolācijas elementa. Katram papildu izolācijas biezumam (60 un 120 mm) analizēti trīs varianti:

  • Bez siltumizolācijas zem galvenā izolācijas elementa, papildatloks izvirzīts par 1000 mm. Aprēķinu rezultāti biezumam 60 mm parādīti zīmējumos 5.a un 5.b, bet biezumam 120 mm zīmējumos 6.a un 6.b.
  • Siltumizolācija zem galvenā izolācijas elementa izvirzīta par 200mm. Aprēķinu rezultāti biezumam 60 mm parādīti zīmējumos 7.a un 7.b, bet biezumam 120 mm zīmējumos 9.a un 9.b.
  • Siltumizolācija zem galvenā izolācijas elementa izvirzīta par 1000mm. Aprēķinu rezultāti biezumam 60 mm parādīti zīmējumos 8.a un 8.b, bet biezumam 120 mm zīmējumos 10.a un 10.b.

Veikti arī aprēķini gadījumam bez pamata papildu siltumizolācijas (4.a  un 4.b zīm.).

Pieņemtas šādas robežvērtības:

  • iekšējā temperatūra +20o C, siltuma uzņemšanas koeficients pēc PN-EN ISO 6946:2008
  • ārējā temperatūra -20o C, siltuma uzņemšanas koeficients pēc PN-EN ISO 6946:2008

Secinājumi

Pamatu aizsardzības nodrošināšana pret sala kukumošanās uz kukumotā grunts ēkas ekspluatācijas gaitā (nelabvēlīgo grunts un ūdens apstākļu gadījumā) ir ļoti svarīga problēma. Divdimensiju siltuma cirkulācijas aprēķini atsevišķiem variantiem parādīja, ka sasaluma zonas samazināšana zem pamata iespējama, ja tiks piemērota papildu putupolistirola plāksne daļā, kura ir vairāk pakļauta sasalumam.

Temperatūra analizējamā pamata malas vietā, 5 cm dziļumā zem tās, pēc papildu siltumizolācijas piemērošanas palielinājās salīdzinājumā ar situāciju bez izolācijas no 3,1o C līdz 5,4o C.

Izdevīgāki temperatūras apstākļi iegūti gadījumā, kad tika piemērots 120 mm biezs atloks, izvirzīts par 1000 mm, kā arī papildu siltumizolācija no 120 mm bieza putupolistirola zem galvenā izolācijas elementa, izvirzīta par 1000 mm.

 

Šo rakstu izstrādāja Lodzas Politehniskā institūta Betona fizikas katedras profesors, inženierzinātņu habilitētais doktors Dariušs Gavins un inženierzinātņu doktors Mareks Jabloņskis. 

Šī publikācija ir Izodom 2000 Polska SIA īpašums un to aizsargā autortiesības. 

Izplatīšana, kopēšana, modificēšana, izmantošana pilnīgi vai tekstu fragmentu un/vai grafisko materiālu izmantošana, piedāvāto tehnisko risinājumu kopēšana, materiālā ietverto instrukciju un rekomendāciju izmantošana bez Īpašnieka – Izodom 2000 Polska SIA rakstiskas atļaujas aizliegta un par to paredzēta kriminālatbildība. Īpaši aizsargāti ir Izodom būvniecības sistēmas elementi. Par izmantošanu bez atļaujas var saukt pie atbildības par autortiesību un likumdošanas par negodīgo konkurenci pārkāpšanu (tiesiskā atbildība – kriminālā un civilā), kā arī par citu likumdošanas normu neievērošanu, neatkarīgi no teritorijas.